Art Movements Editorial Design

Một nhà thiết kế có thể lấy cảm hứng từ bất kì đâu. Đôi khi, sức ảnh hưởng, tư tưởng và phương thức tiếp cận kết hợp cùng nhau để tạo thành phong trào gây được hiệu ứng vang dội trên toàn thế giới. Art movements (phong trào nghệ thuật) là những tên gọi được đặt cho các phong cách nghệ thuật ra đời trong khung thời gian nhất định bởi các nghệ sĩ có cùng chung lí tưởng nghệ thuật. Việc nắm vững được các tính chất của từng Phong trào nghệ thuật giúp các bạn học viên có nhiều trải nghiệm về các phong cách thiết kế và từ đó định hình được phong cách thiết kế mà mình yêu thích.

Võ Thị Thảo Tiên
Khóa học
Tư duy thiết kế, Chương trình 2D Graphic Design
Lớp
GDK15
Thời gian học
2 tháng
Behance
Art Movements
Drag View

Horus Academy
17 Vũ Hữu, Hải Châu, Đà Nẵng
0905 393 272