Là dự án đầu tay của em sau một thời gian học tại Horus. Em rất vui khi được các Thầy dẫn dắt, điều chỉnh cho tới khi hoàn thành nó. Em được học từ cách tạo ra logo, hoa văn và ý nghĩa để truyền đạt nó cho thương hiệu của mình.

Đoàn Ngọc Hải
Thời gian học
4,5 tháng
Behance
Noha
GVHD
Nguyễn Quốc Khánh
Drag View

Horus Academy
17 Vũ Hữu, Hải Châu, Đà Nẵng
0905 393 272