Typography Editorial Design

Typography là từ ghép bởi "Typo" "và graphic" để mô tả nghệ thuật sắp đặt và kỹ thuật ghép chữ . Khái niệm về Typography đã có từ rất lâu với cách trình bày bản in của người châu Âu hay cách viết thư pháp của người Trung Hoa. Typography là nghệ thuật sắp xếp, chơi đùa với con chữ. Chúng ta có thể bắt gặp Typography ở tất cả mõi thứ liên quan đến con chữ như poster, sách báo. Dưới đây là Dự án cuối khóa Tư duy thiết kế của bạn Yến Nhi, lớp TDK08 tại Horus Academy.

Bùi Yến Nhi
Khóa học
Tư duy thiết kế
Lớp
TDK08
Thời gian học
2 tháng
Behance
Drag View

Horus Academy
17 Vũ Hữu, Hải Châu, Đà Nẵng
0905 393 272