Design Principals Editorial Design

Thiết kế đồ họa thường được biết đến với vai trò của phần hình ảnh và các hiệu ứng thị giác được sử dụng một cách có ý đồ nhằm truyền đạt một thông điệp, một ý tưởng gì đó. Tuy nhiên hầu hết những người mới tiếp cận với con đường thiết kế đồ họa đều có chung một vấn đề, đó là không nắm được những yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng truyền đạt trong sản phẩm của mình. Nếu ví thiết kế đồ họa là một loại ngôn ngữ, thì các yếu tố của thiết kế là những thành phần không thể thiếu của một “ngôn ngữ” hoàn chỉnh - Ngôn ngữ thị giác. Một ngôn ngữ muốn được hình thành, nó buộc phải có từ vựng và ngữ pháp. Các yếu tố của thiết kế đồ họa cũng giống như từ vựng và ngữ pháp của thiết kế vậy.

Lê Ngọc Tín
Khóa học
Chương trình 2D Graphic Design
Lớp
GDK12
Thời gian học
3 tháng
Drag View

Horus Academy
17 Vũ Hữu, Hải Châu, Đà Nẵng
0905 393 272