"Má ơi đừng đánh con đau Để con HÁT BỘI làm đào Má coi". SẮC BỘI Brand Identity Design - Một dự án Nhận diện thương hiệu mang đậm nét truyền thống văn hóa Việt Nam. Hát Bội (còn gọi là Hát Bộ, Hát Tuồng). Tìm về lịch sử, cho thấy nguồn gốc Hát bội bắt nguồn từ các loại hình diễn xướng dân gian xuất hiện từ rất lâu đời ở nước ta. Từ những cuộc múa hát ngẫu hứng sau chiến thắng trong một cuộc giao tranh, trong một cuộc săn bắn của các bộ lạc..., đến khoảng thế kỷ thức X, múa hát ngẫu hứng đi dần vào "bài bản". Sắc Bội là dự án Tốt nghiệp chương trình học Brand Identity Design (BIK07) do 2 bạn Trúc Linh và Phương Trinh thực hiện. Dự án nhằm tôn vinh vẽ đẹp vốn có và đức tính tốt đẹp của người Phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay. Đặc biệt là mỗi độ Tết đến Xuân về . ❤️❤️

Trúc Linh + Phương Trinh
Khóa học
Chương trình Brand Identity Design (BIK07)
Thời gian học
5 tháng
Behance
Drag View

Horus Academy
17 Vũ Hữu, Hải Châu, Đà Nẵng
0905 393 272