Một thương hiệu tươi xanh đến từ học viên Ngọc Tú. Lấy cảm hứng từ sự thuần khiết từ rau sạch thông qua các ngôn ngữ thiết kế hứng khởi, năng động. Thương hiệu đem lại nhận diện tốt trên từng sản phẩm, quy cách đóng gói và lối kể chuyện tự nhiên

Trần Lê Ngọc Tú
Thời gian học
4.5 tháng
Behance
GVHD
Trần Phước Thiên
Drag View

Horus Academy
28 Cẩm Nam 1. Đà Nẵng
0905 393 272