Asset 15leo - horus

Leo has a vision to become a book and product publishing brand that offers customers financial, marketing and technology products. Helping users improve their knowledge, thereby becoming a customer's companion in their target.

Leo có tầm nhìn trở thành nhà xuất bản sách và sản phẩm tài chính, marketing và công nghệ. Giúp người dùng nâng cao kiến ​​thức của họ, từ đó trở thành người bạn đồng hành của khách hàng trong hành trình chinh phục mục tiêu.

Võ Lê Tấn Đạt
Thời gian học
4.5 tháng
Behance
LEO
GVHD
Trần Phước Thiên
Drag View

Horus Academy
17 Vũ Hữu, Hải Châu, Đà Nẵng
0905 393 272